29/09/2022
Breaking News

กลุ่ม “ไกรพิสิทธิ์กุล” โอนหุ้น SNNP 65 ล้านหุ้นในครอบครัวไม่กระทบการบริหาร

กลุ่ม "ไกรพิสิทธิ์กุล"

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) เผยถึงกรณี Concord I. Capital Limited.

ซึ่งมีหุ้นส่วนโดยครอบครัว ” ไกรพิสิทธิ์กุล” ได้โอนหุ้นจำนวน 65 ล้านหุ้นให้กับลูก 2 คน เป็นการโอนหุ้นให้กับครอบครัว ภายหลังการโอนหุ้นดังกล่าว ทำให้ Concord I. Capital Limited. คงเหลือสัดส่วนการมีหุ้นส่วนใน บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง ที่ 13.85%

โอนหุ้น SNNP 65 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหุ้นดังกล่าว

ไม่เป็นผลกระทบต่อการบริหารงาน รวมทั้งองค์ประกอบการจัดการของบริษัทฯ แต่อย่างใด